Wynajem rusztowań

Śląsk Katowice Zabrze Gliwice Bytom

Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach

Niestety, wciąż olbrzymi procent wypadków na budowie dotyczy prac na rusztowaniach. Winę ponoszą często sami pracownicy, nie przestrzegający podstawowych zasad BHP, a także organizatorzy prac na rusztowaniach, niezabezpieczający w dostatecznym stopniu terenu robót. Jak zatem zadbać o  bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach?

Pamiętaj o BHP

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na rusztowaniach zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 IX 1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim, do podstawowych zasad BHP należeć będzie przede wszystkim zabezpieczenie dojścia do stanowiska pracy, a także odpowiednie przygotowanie konstrukcji rusztowań. Polegać ono będzie na sprawdzeniu ich wartości użytkowej, zweryfikowaniu ich stabilności i wytrzymałości, a także dokonaniu obligatoryjnego odbioru technicznego.

Kontroluj stan techniczny

Aby praca na rusztowaniu była bezpieczna, jego konstrukcja musi być w idealnym stanie technicznym.

Dlatego każde rusztowanie powinno przejść kontrolę stanu technicznego, w trakcie której sprawdza się wytrzymałość na obciążenia budowlane. Rusztowanie powinno mieć trwałą i stabilną podstawę, a potwierdzenie jego jakości, pod odbiorze technicznym, musi być sfinalizowane wpisem w dzienniku budowy.

Zabezpiecz środowisko pracy

Bezpieczna praca na rusztowaniach to także praca w bezpiecznym środowisku.

Dlatego zgodnie z obowiązującym prawem, powierzchnie powyżej metra nad gruntem powinny być otoczone przez co najmniej 1,1-metrowe barierki, używane na przykład w charakterze poręczy. Krawężniki muszą mieć minimum 0,15 m wysokości, a poprzeczki muszą być rozpostarte pomiędzy krawężnikiem a poręczą. Pracownik natomiast nie powinien wychylać się poza barierki i obrys urządzenia.

Chroń swoich pracowników

Pamiętajmy, że każdy pracownik, pracujący na rusztowaniach, powinien być zaopatrzony w akcesoria chroniące przed upadkiem Będą to:

  • szelki z linką zabezpieczającą, mocowaną do stabilnych elementów rusztowania
  • szelki wyposażone w pas biodrowy
  • dopasowany kask
wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦
WEBmaster