Wynajem rusztowań

Śląsk Katowice Zabrze Gliwice Bytom

Demontaż rusztowania krok po kroku

Demontaż rusztowania to równie odpowiedzialne i wymagające zadanie co montaż. Również wiąże się z ryzykiem wypadku, dlatego też powinien być realizowany przez osoby ze stosownym doświadczeniem. Z tego wpisu dowiesz się, jak przebiegają czynności związane z demontażem rusztowania.

Przebieg demontażu rusztowań

Demontaż rusztowania przebiega po zakończeniu robót budowlanych oraz po usunięciu z pomostów roboczych wszystkich narzędzi, materiałów i innych przedmiotów. Pracownicy wykonujący czynności związane z demontażem muszą być odpowiednio przeszkoleni i mieć stosowne uprawnienia. Niezbędne jest stosowanie środków ochrony osobistej (szelki).

Pierwszym etapem jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej i zabezpieczenie jej poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami o wysokości min. 1,5 m. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania i nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna może być zmniejszona, jednak konieczne jest zastosowanie innych zabezpieczeń.

Prace związane z demontażem rusztowania powinny przebiegać na podstawie określonych procedur. Podstawę stanowi dokumentacja lub projekt rusztowania, które wyznaczają stosowne postępowanie. W szczególności przy demontażu rusztowań kotwionych przy wysokich szklanych i metalowych elewacjach należy ściśle przestrzegać dokumentacji technicznej. Jeśli rusztowanie jest kotwione, demontaż kotwienia trzeba wykonywać równolegle z demontażem konstrukcji rusztowania. Bezwzględnie nie można demontować więcej niż jednego poziomu kotew poniżej demontowanego poziomu rusztowania.

W niektórych przypadkach dopuszcza się częściowy demontaż od góry w miarę postępu prac z najwyższego pomostu. W żadnym przypadku jednak nie jest dopuszczalne zrzucanie elementów z wysokości.

Zdemontowane elementy rusztowania powinny zostać oczyszczone, skontrolowane i posegregowane pod kątem dalszego użytku, naprawy lub wymiany. Składowane są na placu budowy lub układane bezpośrednio na środkach transportu, którymi następnie będą wywiezione z placu budowy. Zgodnie z przepisami nie wolno składować zdemontowanych elementów rusztowań na podestach ruchomych (co niestety wciąż często się zdarza na wielu budowach).

Jak powyżej przedstawiono, demontaż rusztowań powinien przebiegać zgodnie z obowiązującymi zasadami, których celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom budowy oraz osobom znajdującym się w otoczeniu rusztowania.

 

 

wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦
WEBmaster