Wynajem rusztowań Śląsk - kontakt

Katowice Zabrze Gliwice Bytom Śląsk

Jak montować rusztowania w pobliżu linii energetycznej?


Montowanie rusztowania na stabilnym, twardym gruncie jest bardzo szybkim procesem, jednak niekiedy odpowiedni montaż tego rodzaju elementów może sprawiać trochę problemu. Najczęściej występującym utrudnieniem są różnego rodzaju trudne grunty, o nierównej powierzchni bądź dużej wilgotności. Często pojawiającym się problemem są także linie energetyczne sąsiadujące z miejscem, w którym powinno stanąć rusztowanie. Polskie prawo uregulowało kwestię bezpieczeństwa podczas montażu rusztowań w pobliżu linii energetycznych, co zapewnia bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i osobom postronnym.

W jaki sposób powinny być montowane rusztowania w pobliżu linii energetycznej?

Niezależnie od miejsca, w którym powinno zostać zamontowane rusztowanie, warto zlecić tę pracę profesjonalnej firmie, posiadającej odpowiedni sprzęt i doświadczenie. Wynajęcie rusztowania wraz z montażem pozwoli nam w szybkim czasie uzyskać konstrukcję niezbędną do dalszych prac. W przypadku montowania rusztowania obok linii energetycznych konieczne jest wyznaczenie strefy niebezpiecznej. Określa ona minimalną odległość od skrajnych przewodów do rusztowania oraz najdalej wysuniętego końca części przenoszonych podczas montażu rusztowania oraz jego demontażu. Podczas ustalania szerokości strefy pod uwagę wzięto również możliwość kołysania się przewodów elektrycznych.

Zgodnie z ustanowionymi zasadami, odległość ta nie może być mniejsza niż 3 metry dla linii, których napięcie nie przekracza 1 kV, 5 metrów dla linii o napięciu znamionowym w zakresie od 1 kV do 15 kV oraz 10 metrów dla linii energetycznej, której moc wynosi od 15 kV do 30 kV. Jeżeli napięcie linii znajduje się w zakresie 30-110 kV, należy zachować 15 metrów odległości. Największy odstęp, bo aż 30 metrów należy zachować od linii energetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad jest ogromnie ważne, pozwala na zachowanie bezpieczeństwa pracowników. Podczas montowania rusztowań wykorzystywane są różnego rodzaju maszyny, które mogłyby przypadkowo zahaczyć o zwisający przewód, przerywając go i doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji. Warto pamiętać, że niektóre z przewodów mogą mieć uszkodzoną izolację, a ich dotknięcie grozi porażeniem. Pracownicy profesjonalnych firm zajmujących się montażem i wynajmem rusztowań zawsze dostosowują się do wytycznych, dzięki czemu ich praca przebiega sprawnie i przede wszystkim – bezpiecznie.


Wróć

wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦