Wynajem rusztowań Śląsk - blog

Katowice Zabrze Gliwice Bytom Śląsk

Jak zadbać o prawidłową stabilność rusztowania?


Rusztowania znacznie ułatwiają różnego rodzaju prace na wysokościach. Jednak ich rozstawienie wymaga spełnienia szeregu przepisów prawnych, które są niezbędne przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Stabilność rusztowania zależna jest więc od wielu różnych czynników.

Podstawowe informacje dotyczące rusztowań

W zależności od zakresu prac mogą być potrzebne różne rodzaje rusztowań, a wraz z nimi inne formy zabezpieczeń. Elementy konstrukcyjne są produkowane ze stali, aluminium lub drewna, co ma wpływ na ciężar i spełnienie określonych norm bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do montażu rusztowania należy zadbać o właściwą gęstość gruntu dla konstrukcji oraz wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Konstrukcja powinna być rozkładana dokładnie i według zaleceń producenta. Trzeba także uwzględnić warunki pogodowe, czyli głównie wiatr. Rusztowania złożone z elementów metalowych powinny dodatkowo zawierać uziemienie. Ze względu na możliwość wypadku, stosuje się siatkę, która zabezpiecza m.in. przed poślizgnięciem się na mokrej powierzchni.

Jak zakotwić rusztowanie?

W celu zwiększenia sztywności rusztowania i statyczności całej konstrukcji stosuje się kotwienie do ścian budynku. Podstawowe zasady tego etapu to:

 • kotwienie należy rozpocząć od drugiego poziomu rusztowania,

 • kotwy umieszcza się symetrycznie na całej powierzchni rusztowania,

 • najlepiej jest umieszczać kotwy co drugie pole w poziomie oraz co drugą kondygnację,

 • pion komunikacyjny kotwy z każdej strony musi być co 4 metry,

 • ramy, do których przymocowane są zewnętrzne konsole rozszerzające, muszą być kotwione,

 • przy pomostach o długości 3 m należy także kotwić ramy niższej kondygnacji,

 • kotwy należy umieszczać na skrajnych pionach rusztowania,

 • położenie poszczególnych kotew powinno być wykonane prostopadle do ściany i możliwie blisko węzła rusztowania,

 • kotwy nie powinny utrudniać poruszania się.

Istnieje także szereg czynności niedopuszczalnych. Nie wolno mocować zakotwień do rynien dachowych, rur spadowych, ram okiennych itp. Zabrania się stosowania lin i drutów ściągających. Nie można umieszczać podestów roboczych, plandek ani siatek ochronnych bez odpowiedniego kotwienia. Niedopuszczalne jest także kotwienie pod innym kątem niż kąt prosty w stosunku do ściany budynku.

Kto może montować rusztowania?

Montaż oraz demontaż każdego rusztowania powinien być przeprowadzany przez monterów posiadających odpowiednie kwalifikacje w postaci dokumentu wydanego po zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zmontowaniu sprawdza się stan techniczny według norm i zaleceń firmy, która wyprodukowała rusztowanie. Poszczególne etapy tej czynności to:

 • sprawdzenie braku uszkodzeń elementów konstrukcji,

 • sprawdzenie kompletności,

 • sprawdzenie wszystkich wymaganych zabezpieczeń (montaż barier i stężeń oraz sposób kotwienia).

Dopiero wtedy rusztowanie podlega kontroli przez kierownika budowy lub inną osobę upoważnioną, która dokonuje wpisu w dzienniku budowy albo protokole odbioru.

Wróć
wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦