Wynajem rusztowań Śląsk - kontakt

Katowice Zabrze Gliwice Bytom Śląsk

Jakie są normy dotyczące rusztowań?


Rusztowania są elementem bardzo powszechnie wykorzystywanym podczas przeróżnych prac budowlanych, wymagających działań na wysokości. Bardzo ważne jest, aby rusztowania były wykonane z wysokiej jakości materiałów, oraz zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami. Dzięki temu pracownicy będą mieli zagwarantowane bezpieczeństwo pracy, co w przypadku wykonywania różnych czynności na wysokościach ma ogromne znaczenie.

Jakie normy muszą spełniać rusztowania budowlane?

Zgodnie z definicją, rusztowania są konstrukcją, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wszystkich prac wykonywanych na danym placu budowy czy podczas rozbiórki budynków. Ich wykorzystanie pozwala na sprawniejszą pracę i łatwiejszy dostęp do obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, obowiązującym od 6 lutego 2003 roku, dotyczącego bezpieczeństwa oraz higieny pracy w trakcie wykonywania prac budowlanych rusztowania powinny być montowane, użytkowane oraz demontowane zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta, oraz dokumentacją dołączoną do rusztowania, bądź zgodnie z projektem indywidualnym, jeżeli używane są rusztowania inne niż systemowe.

Rusztowanie może zostać poddane użytkowaniu tylko, jeżeli kierownik budowy dokonał jego odbioru, co zostało potwierdzone wpisem w dzienniku budowy bądź protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny zostać rozłożone na stabilnym i wyprofilowanym podłożu, których spadek umożliwia odpływ wód opadowych. Zgodnie z określonymi przez prawo normami, rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej dostosowanej rozmiarem do ilości pracujących osób oraz ich narzędzi.

Rusztowania budowlane muszą być stabilne i dostosowane do obciążeń. Zgodnie z ustawą powinny zapewniać bezpieczną komunikację oraz łatwy dostęp do stanowisk pracy. Każde rusztowanie obowiązkowo musi być wyposażone w balustradę oraz piony komunikacyjne. Rusztowanie nie powinna wymuszać na pracowniku przyjmowania niewygodnych pozycji podczas pracy. Cała konstrukcja musi być odpowiednio zabezpieczona przez spadaniem przedmiotów, oraz przed urazami różnego typu i uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Istotne są również odległości rusztowania od różnych elementów, określone w normach, dzięki którym zarówno użytkownicy rusztowania, jak i wszyscy w jego okolicy będą mogli bezpiecznie przemieszczać się i pracować. Normy odnośnie rusztowań są bardzo wymagające i złożone, ale dzięki temu kupując czy wynajmując rusztowanie, mamy pewność, że jego wykorzystanie będzie w pełni bezpieczne dla nas i naszych pracowników.


Wróć

wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦