Wynajem rusztowań

Śląsk Katowice Zabrze Gliwice Bytom

W jakich warunkach pogodowych nie można montować rusztowań?

Rozstawianie i użytkowanie rusztowań zostało szczegółowo opisane w stosownych dokumentach prawnych. Są jednak sytuacje, w których nie wolno montować tymczasowych konstrukcji ze względu na bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych. Najczęściej dotyczy to niesprzyjających warunków pogodowych.

Podstawy bezpiecznego montażu rusztowań

Niezależnie od pogody i innych trudności, montaż rusztowań powinien być przeprowadzany przez przeszkolonych pracowników zgodnie z dokumentacją producenta. Ponadto wymagany jest nadzór osób do kierowania robotami instalacyjnymi. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań znajdujących się w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych są dopuszczalne, o ile linie te znajdują się poza strefą niebezpieczną. Minimalna odległość to:

  • 2 m dla linii NN,
  • 5 m dla linii WN do 15 kV,
  • 10 m dla linii WN do 30 kV,
  • 15 m dla linii WN powyżej 30 kV.

Prace związane z montażem i demontażem powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Na ten czas obowiązuje zakaz wstępu na rusztowanie dla pozostałych pracowników. Należy także wyznaczyć strefę niebezpieczną i zawiesić odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie te czynności mogą być dużo trudniejsze przy silnym wietrze, opadach deszczu lub na mrozie.

Trudne warunki pogodowe

Niektóre warunki atmosferyczne bezwzględnie zabraniają wykonywania takich czynności jak montaż czy demontaż rusztowań. Nie wolno stawiać konstrukcji tymczasowej przy ograniczonej widoczności. Dotyczy to zarówno mgły, jak i czasu po zmroku, jeśli nie ma dostatecznego oświetlenia sztucznego. Rusztowania nie wolno stawiać także w przypadku deszczu, śniegu lub gołoledzi, ponieważ są to warunki, w których bardzo łatwo jest się poślizgnąć i doprowadzić do wypadku. Zabroniona jest także praca podczas burzy. Z jednej strony silne wiaty mogą zerwać niezamocowane elementy, a z drugiej uderzenie pioruna w taką konstrukcję grozi porażeniem.

Osobną kwestią jest wiatr. Montaż wolno przeprowadzać przy maksymalnej prędkości 10 m/s. W niektórych sytuacjach silne podmuchy mogą wpływać na obciążenie użytkowe rusztowania. W takim przypadku określenie działania wiatru na konstrukcję rusztowania wykonuje się według ogólnych zasad, przy których korzysta się z normy wiatrowej. Trzeba jednak pamiętać, że siła parcia wiatru może być wzmocniona przez zamontowanie dodatkowych elementów jak np. siatki ochronne. Wtedy trzeba wykonać dodatkowe obliczenia w celu sprawdzenia, czy nie wpłynie to na stabilność konstrukcji.

Kontrole stanu technicznego

Ciężkie warunki pogodowe nie tylko uniemożliwiają bezpieczne stawianie konstrukcji, ale również utrudniają pracę. Dlatego po silnym wietrze, opadach atmosferycznych czy innych czynnikach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, należy dokonywać przeglądów doraźnych. Przeprowadza je kierownik budowy lub inna osoba do tego uprawniona. Natomiast pracownicy znajdujący się na rusztowaniu powinni dokonywać przeglądów codziennych w celu zbadania ewentualnych uszkodzeń, odkształceń, sprawdzenia prawidłowego zakotwienia czy właściwego podwieszenia przewodów elektrycznych. Regularne kontrole pozwolą na bezpieczne użytkowanie i demontaż.

wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦
WEBmaster