Montaż rusztowań

Katowice Zabrze Gliwice Bytom Śląsk

Montaż rusztowań — Gliwice

  • rusztowania śląsk
  • Wynajem  rusztowań
  • rusztowania katowice
Zabrze al. Szczęście Ludwika 3
tel.: 32 370-10-31
tel. kom: 501-522-190
e-mail: rusztowania-ledwon@wp.pl

Zajmujemy się montażem rusztowań w Gliwicach. Usługi są wykonywane przez profesjonalistów, których kwalifikacje i umiejętności potwierdzają dokumenty z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zachęcamy do zapoznania się z galerią. Nasi monterzy mają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną odnośnie do pracy z rusztowaniami elewacyjnymi i jezdnymi. Usługi świadczą zgodnie z przepisami prawnymi, co zapewnia bezpieczeństwo oraz legalność działania.

Za każdym razem podczas montażu zwracamy uwagę na:

  • sprawdzenie elementów wchodzących w skład całej konstrukcji, zwrócenie szczególnej uwagi na odkształcenia, uszkodzenia mechaniczne lub brak pojedynczych elementów zestawu;
  • dokonanie montażu w oparciu o wytyczne producenta, dotyczące kolejności wykonywania prac, kotwiczenia oraz poziomowania systemu;
  • montowanie elementów zabezpieczających: barierki, siatki ochronne, które chronią wykonujących prace;
  • kontrolowanie poprawności rozstawienia rusztowania,
  • dbanie o to, by za każdym razem kierownik budowy bądź upoważniona przez niego osoba dokonała odbioru rusztowania ze stosownym wpisem do dziennika budowy lub sporządzeniem protokołu.

Dzięki temu osoby korzystające z rusztowań oraz znajdujące się na terenie wykonywania prac budowlanych czy remontowych mogą czuć się bezpieczniej. Nieprawidłowe rozstawienie konstrukcji zwiększa ryzyko wypadków, które i tak jest duże w przypadku prac na wysokościach.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Prawidłowy montaż rusztowania jest kluczowy dla jego bezpieczeństwa i funkcjonalności, dlatego wykonanie zadania warto powierzyć profesjonalistom ze stosownymi uprawnieniami oraz wieloletnim doświadczeniem w branży. Oferujemy również wynajem i sprzedaż rusztowań, a także ich transport oraz demontaż. Zapraszamy do współpracy.

wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦