Montaż rusztowań

Katowice Zabrze Gliwice Bytom Śląsk

Montaż rusztowań — Katowice

  • rusztowania śląsk
  • Wynajem  rusztowań
  • rusztowania katowice
Zabrze al. Szczęście Ludwika 3
tel.: 32 370-10-31
tel. kom: 501-522-190
e-mail: rusztowania-ledwon@wp.pl

Zajmujemy się montażem rusztowań w Katowicach oraz okolicy. Zwracamy uwagę na to, że prawidłowy rozstaw konstrukcji jest fundamentem jej bezpiecznego użytkowania. Prace na wysokościach wiążą się z podwyższonym  ryzykiem wypadku, dlatego należy stosować się do wytycznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w tego rodzaju warunkach. Aby zminimalizować zagrożenie, przy każdym zleceniu stosujemy następujące procedury:

  • sprawdzamy elementy wchodzące w skład całej konstrukcji, zwracając szczególną uwagę na odkształcenia, uszkodzenia mechaniczne lub brak pojedynczych elementów zestawu;
  • dokonujemy montażu w oparciu o wytyczne producenta, dotyczące kolejności wykonywania prac, kotwiczenia oraz poziomowania systemu;
  • montujemy elementy zabezpieczające: barierki, siatki ochronne, które chronią wykonujących prace;
  • kontrolujemy poprawność rozstawienia rusztowania,
  • dbamy o to, by za każdym razem kierownik bądź upoważniona przez niego osoba dokonała odbioru rusztowania ze stosownym wpisem do dziennika budowy lub sporządzeniem protokołu.

Szereg czynności zabezpieczających umożliwia profesjonalny montaż rusztowania, a tym samym sprawia, że osoby, które z niego korzystają, są w dużym stopniu chronione przed upadkami. Warto także pamiętać, że bezpieczna konstrukcja zabezpiecza każdą osobę przebywającą na budowie przed nieszczęśliwym wypadkiem.

Profesjonalni monterzy z firmy Ledwon Rusztowania

Zatrudniamy profesjonalnych monterów, których kompetencje potwierdzają uprawnienia wydawane przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Dzięki temu firma działa w pełni legalnie i dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Zajmujemy się także montowaniem rusztowań w Gliwicach. Oferujemy również profesjonalny demontaż rusztowań jezdnych i fasadowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży. Zapraszamy do współpracy.

wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦