Oferta wynajmu rusztowań

Katowice Zabrze Gliwice Bytom Śląsk

Rusztowania fasadowe i przejezdne: sprzedaż, wynajem i montaż

  • rusztowania śląsk
  • Wynajem  rusztowań
  • rusztowania katowice
Zabrze al. Szczęście Ludwika 3
tel.: 32 370-10-31
tel. kom: 501-522-190
e-mail: rusztowania-ledwon@wp.pl

 
 
 
 

Firma Ledwon Rusztowania oferuje rozstawianie wynajętych przez klienta rusztowań fasadowych i przejezdnych. Zapewniamy transport wszystkich elementów rusztowania na miejsce, w którym ma zostać zmontowane oraz fachową pomoc przy jego rozstawianiu. Doradzamy w wyborze sprzętu, który najlepiej sprawdzi się przy wykonywaniu określonego rodzaju robót. Wszystkie proponowane przez nas rusztowania są bezpieczne, kompletne i sprawne. Posiadają też niezbędne certyfikaty i dopuszczenia. Warunki, na których wypożyczamy rusztowania, są niezwykle atrakcyjne. W razie, gdyby bardziej opłacalną opcją okazał się zakup sprzętu, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sprzedaży.


 
 

Montaż rusztowań fasadowych i przejezdnych

Montaż rusztowań fasadowych i przejezdnych powinien być wykonywany przez przeszkolone osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia. Firma Ledwon Rusztowania zapewnia montaż rusztowań fasadowych i przejezdnych zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób gwarantujący możliwość bezpiecznego użytkowania. Praca na rusztowaniach wiąże się z podwyższonym ryzykiem wypadku, które utrzymuje się na wysokim poziomie zarówno podczas eksploatacji, jak i samego montażu. Powierzenie rozstawiania rusztowań specjalistycznej firmie, takiej jak Ledwon Rusztowania wiąże się z istotnym obniżeniem tego zagrożenia, ze względu na duże doświadczenie zatrudnionych w niej monterów. Monterzy rusztowań powinni mieć odpowiednie poświadczenie posiadanych kwalifikacji w postaci dokumentu wydawanego po zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Zmontowane rusztowanie powinno być poddane sprawdzeniu stanu technicznego według norm i zaleceń firmy, która je wyprodukowała. Zwykle sprawdzeniu podlega brak uszkodzeń elementów konstrukcji, jej kompletność oraz wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń: montaż barier, stężeń oraz sposób kotwienia. Po sprawdzeniu rozstawione rusztowanie podlega kontroli, w ramach której osoba upoważniona albo kierownik budowy dokonuje odbioru i wpisu w dzienniku budowy albo w protokole odbioru.

Jeśli są Państwa zainteresowani usługą wynajmu rusztowania, zapraszamy do kontaktu.wynajem rusztowań Śląsk ♦ Katowice ♦ Zabrze ♦ Gliwice ♦ Bytom ♦